• Epilepsiefonds
 • Stichting ALS
 • Orange Babies
 • Natuur & Milieu
 • Nederlandse Brandwonden Stichting
 • World Animal Protection
 • Maag Lever Darm Stichting
 • Stichting MetaKids
 • VIER VOETERS
Partners van Sale4charity.nl

Actie voorwaarden

Gedurende de maand juni en juli 2016 houdt Sale4charity.nl een speciale campagne op de website van Sale4charity.nl genaamd de ‘Vrienden van Sale4charity.nl’.
Actievoorwaarden

 • Deelnemers aan de actie ‘Vrienden van Sale4charity.nl’ (“Actie”) dienen minimaal 18 jaar oud te zijn. Ook dient een deelnemer aan de Actie te beschikken over een geldig Nederlands bankrekeningnummer.
 • Voor de Actie worden er dagelijks één of meerdere producten (“Actieproducten”) te koop aangeboden op de website van Sale4charity.nl die ter beschikking worden gesteld door Vrienden van Sale4charity.nl of door Ambassadeurs van de aangesloten goede doelen.
 • Bij het Actieproduct is een filmpje opgenomen, welke wordt verspreid via diverse Sociale Media kanalen.
 • In het filmpje wordt het Actieproduct, dat de betreffende Ambassadeur/Vriend van Sale4charity.nl ter beschikking stelt en te koop aanbiedt, besproken.
 • Het Actieproduct is te koop onder de naam van diegene die het Actieproduct te koop aanbiedt.
 • Sale4charitySale4charity.nl verzorgt het contact met de Ambassadeurs/Vrienden van Sale4charity.nl. Het is dan ook niet toegestaan om direct contact op te nemen met de betreffende Ambassadeurs of Vriend van Sale4charity.nl die het Actieproduct aanbiedt.
 • Het Actieproduct is te koop gedurende een periode van een (1) maand, nadat het filmpje op de Facebook pagina van Sale4charity.nl is geplaatst (“Actieperiode”).
 • Gedurende de Actieperiode kunnen bezoekers van Sale4charity.nl bieden op het betreffende Actieproduct.
 • Mochten er gedurende de Actieperiode extreem hoge bieding op het Actieproduct worden gedaan, dan is Sale4charity.nl gerechtigd om tussentijds contact op te nemen met de bieder om te verifiëren of de bieding correct is. Reageert de bieder niet binnen 24 uur, dan is Sale4charity.nl gerechtigd om de bieding uit de advertentie te verwijderen.
 • De Actieperiode sluit exact na een (1) maand. Het betreffende Actieproduct wordt dan verkocht aan de hoogste bieder.
 • Sale4charity.nl stuurt vervolgens een betalingsverzoek aan de hoogste bieder/koper.
 • Naast de koopprijs betaalt de koper tevens de transactiekosten ten bedrage van Euro 1,50 per gekocht Actieproduct.
 • Sale4charity.nl draagt voorts 100% van de verkoop opbrengst van het Actieproduct af aan het door de koper gekozen goede doel. Indien de koper geen voorkeur voor een goed doel kenbaar heeft gemaakt, wordt de verkoopopbrengst verdeeld over alle aangesloten goede doelen.

Afhandeling

 • Sale4charity.nl beheert de e-mailadressen van diegene die een Actieproduct te koop aanbieden en zorgt voor de correspondentie met geïnteresseerden, bieders en kopers.
 • Sale4charity.nl zal contact opnemen met de hoogste bieder zodra de bieding is gesloten.
 • Vervolgens stuurt Sale4charity.nl een betaallink naar de koper.
 • De koper heeft 10 dagen om de betaling te voldoen.
 • Indien de koper niet binnen 10 dagen voldoet aan zijn betalingsverplichting, dan is Sale4charity.nl gerechtigd de 2e hoogste bieder te benaderen en het Actieproduct aan deze bieder te verkopen.
 • Mocht deze koper ook niet voldoen aan de betalingsverplichting van 10 dagen, dan zal de 3e bieder worden benaderd. Dit proces blijft zich op deze manier herhalen.
 • Zodra de betaling door de koper in voldaan, zal Sale4charity.nl het Actieproduct bij de koper bezorgen.
 • Indien er geen koper is nadat de bieding is gesloten of indien de koper niet aan de betaalverplichting heeft voldaan, dan zal het Actie product worden geretourneerd aan de eigenaar.
 • Indien de koper heeft betaald, heeft de koper twee (2) weken de tijd om te reageren op e-mails en telefoon vanuit Sale4charity.nl met betrekking tot de aflevering van het Actieproduct. Reageert de koper niet binnen deze termijn, dan gaat het Actieproduct terug naar de eigenaar.
 • Sale4charity.nl is niet aansprakelijk voor het Actieproduct. De koper koopt het Actieproduct, zoals te zien is in het filmpje. Eventuele gebreken of beschadigingen zijn voor eigen risico.